Technologische ontwikkelingen kunnen de marketing van bedrijven sterk beïnvloeden. Blockchain is zo’n opkomende technologie die een heel andere dimensie geeft aan de manier waarop data worden bewaard en gebruikt.

Wat is een blockchain?

Een blockchain is een keten van data, een soort database waarin allerlei gegevens worden opgenomen. Het bijzondere aan blockchains is dat de database niet wordt bijgehouden op een centrale, beveiligde plaats, maar dat het een decentraal, peer-to-peernetwerk is. Er is met andere woorden niet één eigenaar, alle gebruikers zijn samen eigenaar. Maar net daardoor is het systeem juist zo veilig. Een (digitale) inbraak kan immers niet leiden tot de diefstal van een database met vertrouwelijke gegevens.

Unieke getallen

Hoe werkt de beveiliging van de gegevens in een blockchain dan wel? Alle gegevens worden door middel van een wiskundige berekeningen omgezet in hexadecimale getallen (een getallenstelsel met 16 cijfers dat in de computerwereld vaak wordt gebruikt en waarbij ook de letters A tot F als getal worden beschouwd). Die getallen zijn uniek. Bovendien kunnen enkel onderaan de blockchain gegevens worden toegevoegd. Het is dus niet mogelijk om eerder toegevoegde gegevens te wijzigen. Zo is elke gebruiker altijd zeker dat de gegevens in de blockchain authentiek zijn zonder dat een derde instantie die authenticiteit moet bevestigen.

Bitcoins

Het bekendste voorbeeld van een blockchain is de manier waarop transacties met bitcoins gebeuren. Het is trouwens daar dat blockchains hun oorsprong hebben. De transacties met bitcoins worden niet bijgehouden in een beveiligde database bij financiële instellingen, wel in een blockchain. Doordat gebruikers enkel gegevens kunnen toevoegen en geen bestaande gegevens kunnen wijzigen, kunnen andere transacties niet worden vervalst.

Toekomst voor digitale marketing

Het klinkt nu misschien nog als toekomstmuziek, maar het gebruik van blockchains zal ook in digitale marketing ingang vinden. Vandaag betalen bedrijven grote sommen geld aan bedrijven als Google en Facebook voor advertenties die gebaseerd zijn op het gedrag en het profiel van gebruikers. In de toekomst kunnen ze rechtstreeks toegang hebben tot deze data wanneer die in blockchains zullen worden verzameld. Gebruikers zullen dan in ruil voor microbetalingen bedrijven de toegang verlenen tot die gegevens.

Transparant en innovatief

Blockchaintechnologie is erg transparant en speelt dan ook in op het groeiende kritische bewustzijn bij consumenten. Bovendien presenteren bedrijven die ermee werken zich als innovatief, wat uiteraard een positieve invloed heeft op het imago. Vandaag staan we nog aan het begin van de massale toepassing van deze technologie, maar over de ganse wereld onderzoeken bedrijven hoe ze ermee aan de slag kunnen. Zo wil men in de diamantsector blockchaintechnologie gebruiken om certificaten en andere informatie over diamanten op een betrouwbare en gebruiksvriendelijke manier te delen met potentiële kopers.

Wil je weten hoe wij je kunnen helpen met de webmarketing van jouw bedrijfContacteer ons gerust voor meer info.