Het verhaal van Conversal is nog lang niet geschreven, maar begint wel een nieuw hoofdstuk: Jens De Roeck en Steven De Wolf treden toe als aandeelhouders van Conversal, waarbij Jens als Managing Partner de dagdagelijkse leiding in handen zal nemen, samen met Jeroen. Steven blijft als Digital Architect het eerste contactpunt voor klanten in hun zoektocht naar de passende digitale oplossingen.

Een logische volgende stap

“Niet met de bedoeling een andere koers te varen, wel om onze verdere groeiambities waar te maken”, kadert zaakvoerder Jeroen Buggenhoudt de aanstelling van de nieuwe aandeelhouders. Jens en Steven zijn twee sleutelfiguren binnen de organisatie van Conversal. “Hen verankeren en blijven inzetten op innovatie zal ons en onze klanten helpen om verder te blijven groeien. We houden dan ook meer dan ooit onze ogen open voor nieuwe opportuniteiten”, klinkt het ambitieus bij Jeroen.

Hier groeit iets moois

Sinds de oprichting van Conversal in 2011 is vooruitgang de rode draad in het succesverhaal. Voor Jeroen was het in de eerste plaats de missie om ondernemers te ondersteunen en te stimuleren in hun digitale groei, maar doorheen de jaren is Conversal als organisatie zelf ook sterk geëvolueerd. “Nadat we onze kantoorruimte in Erembodegem waren ontgroeid, weken we uit naar Roosdaal om ons enkele jaren later te vestigen in het huidige bedrijfsgebouw te Affligem. Het aantal digitale experten dat elke dag klaarstaat voor onze klanten nam evenredig met het aantal nieuwe bureaus toe”, vertelt Jeroen fier. “Al zijn er zeker nog extra plaatsen vrij voor digitaal talent!” En daar komen nu dus twee aandeelhouders bij.

Twee vertrouwde gezichten

Om Conversal verder uit te bouwen, ging Jeroen op zoek naar geschikte profielen om medeaandeelhouder te worden. Met Jens De Roeck en Steven De Wolf vond hij twee ambitieuze en gepassioneerde kandidaten binnen de eigen rangen. “Jens en Steven kennen het DNA en de waarden van Conversal en zijn vertrouwde gezichten voor zowel het team als onze klanten”, licht Jeroen toe.

Verder ziet hij nog voordelen: “We delen dezelfde visie en weten waar we met Conversal naartoe willen. Die eensgezindheid maakt het eenvoudiger om onze strategie voor de komende jaren uit te tekenen.”

Zoom op de nieuwe aandeelhouders

Jens De Roeck

Jens is werkzaam bij Conversal sinds 2017 en is al enkele jaren verantwoordelijk voor het marketing verhaal binnen Conversal terwijl Jeroen – naast de dagelijkse bedrijfsvoering – zich hoofdzakelijk toespitste op het webdesign. Jens zag de afgelopen jaren ‘zijn’ marketingafdeling sterk groeien: “Intussen groeiden beide takken uit tot volwaardige zuilen binnen onze structuur, elk met hun specifieke kenmerken.” Jens zal voortaan naast Jeroen functioneren en wordt dus een actieve managing partner. Met zijn toevoeging aan het management verstevigt Conversal de fundering om verder te bouwen aan een sterkere, stabiele organisatie.

Jens
Steven

 

Steven De Wolf

Steven versterkte pas enkele jaren geleden de rangen bij Conversal, maar daarvoor was hij ook al geen onbekende. Steven is sinds vele jaren een geëngageerde ondernemer die zijn eigen digital agency De Witte Wolf leidde. “In een optimale verstandhouding nam Conversal in 2020 De Witte Wolf over en werd ik als ‘digital architect’ aangesteld”, verduidelijkt Steven. Vanuit zijn ruime ervaring en brede technische bagage adviseert en begeleidt Steven zijn klanten.

Jeroen is ervan overtuigd dat Conversal een belangrijke stap voorwaarts zet met de benoeming van de nieuwe aandeelhouders. “Onze doelstellingen waren altijd al ambitieus, maar dankzij het enthousiasme en engagement van deze twee sterkhouders zijn we meer dan ooit klaar voor de uitdagingen van morgen.”