In Conversal Community laten we een expert aan het woord over ondernemen. De focus ligt de laatste maanden op de huidige Covid-19 crisis. We willen graag weten hoe Vlaamse ondernemers omgaan met het nieuwe normaal.

Deze week gaan we iets verder dan onze Belgische grenzen en praten we met een internationale hulporganisatie die zich inzet voor kinderen in ontwikkelingslanden. Hoe ervaren deze weldoeners de huidige crisis en vinden ze een mogelijkheid om creatief om te gaan met de situatie?

Medische hulp in ontwikkelingslanden

Deze week sprak Conversal met een VZW uit de Conversal Community. Child Help is een internationale organisatie die zich inzet om kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden te helpen. Child Help legt de focus op kinderen met spina bifida, beter bekend als ‘open ruggetje’, en hydrocefalie.

De organisatie is enkel actief in ontwikkelingslanden. Ze staan bekend voor hun assistentie bij het bieden van de hoogste gespecialiseerde medische hulp naar de mogelijkheden in ontwikkelingslanden.

Childhelp

Waar zijn jullie overal actief?

“Wij zijn actief in het hele continent Afrika, maar we zijn ook aanwezig in Latijns Amerika, Azië. Onze hulp gebeurt eerst vooral in Oost Afrika, maar tegenwoordig verplaatst dat ook meer naar Centraal Afrika en West Afrika.

Ook in oorlogsgebieden, zoals Oekraïne, hebben we projecten lopen. We merken dat in deze gebieden mensen met een handicap altijd de eerste slachtoffers zijn. Met ziet over oorlogsgebieden altijd beelden van kanonnen en vuurwapens, maar de mensen die toegang verliezen tot medische hulp of zorg, die ziet men niet.”

Hoe lang bestaan jullie al?

Childhelp“We zijn onze projecten gestart in 1994, toen ik (Pierre Mertens) nog voorzitter was van de Wereldorganisatie voor die 2 handicaps (spina bifida en hydrocefalie). Toen hebben we een internationale organisatie opgericht, het IF en daarna IF-Child.

Child Help is een aparte organisatie die we in 2006 hebben opgericht. Maar de werking zelf bestaat dus al sinds de jaren 90.”

De invloed van de pandemie op ontwikkelingshulp

Het werkgebied van Child Help is heel uitgebreid, maar projecten bezoeken is momenteel niet mogelijk.

Heeft de huidige situatie een grote invloed op jullie werking als vzw?

“We kunnen op dit moment niet reizen dus we kunnen geen projecten bezoeken in Afrika. Maar we doen veel online conferenties en eigenlijk werkt dat zeer goed. Onze werking vanuit België ondervindt dus eigenlijk niet zo veel problemen op gebied van communicatie. In het zuiden zijn er natuurlijk wel wat problemen, want daar is ook Covid-19.

In Oeganda is er bijvoorbeeld geen openbaar vervoer meer en als je dan dringend met uw kind naar een ziekenhuis wil, dan gaat dat niet.

In de werking van onze organisatie zelf ondervinden we dus eigenlijk niet veel problemen.”

Kunnen jullie je activiteiten op een normale manier verder zetten? Of merken jullie dat er meer struikelblokken zijn?

“De lokale projecten lopen verder, ook al kunnen ze met het budget niet dezelfde dingen doen als gewoonlijk. We hebben dan ook laten weten dat ze met dezelfde budgetten mogen schuiven om zelf een antwoord te vinden.
Sommige dingen die voorzien zijn, kunnen en mogen nu niet doorgaan. Datzelfde budget mogen ze nu gebruiken om eventueel mensen thuis verder te helpen of om hen via telefoon te helpen. Zo proberen ze om op andere manieren toch te zorgen dat de juiste medische materialen bij de juiste personen terecht komen.

Uiteraard moet er dan wel een duidelijk overzicht bestaan van hoe het geld juist gebruikt wordt.”

Is het voor jullie contactpersonen ter plaatse mogelijk om creatieve oplossingen te vinden?

“Ja. Dat werkt heel goed. Onze partners zijn heel vaak groepen van ouders en mensen die zelf een kind hebben met een handicap. Die mensen zijn zeer gemotiveerd om creatief op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen. Ze zijn erg flexibel en creatief. Het lukt niet altijd allemaal even makkelijk, maar het lukt.

Toch verliezen we wel kinderen omdat het kind bijvoorbeeld niet tijdig in het ziekenhuis geraakt.”

Merken jullie dat mensen zich in tijden als deze meer engageren om te helpen? Of net minder?

“Wij werken met fundraisers en merken dat de huidige crisis op dit moment geen grote invloed heeft op de inkomsten. Dat blijft dus eigenlijk redelijk stabiel. Gelukkig maar, want het zou heel erg zijn moesten we nu geen inkomsten uit donaties meer krijgen.

Wij zijn helemaal afhankelijk van individuele donaties. Het gaat hier niet om overheidssteun.

Onze belangrijkste donoren zijn 50+ of 60+. Die mensen zitten vaak al op een vervangend inkomen of hebben voldoende reserves. Jonge mensen doneren altijd al minder omdat ze vaak toch meer kosten hebben. Onze individuele donoren zijn gemiddeld wat ouder.”

De voordelen van een online aanwezigheid

Child Help zette als één van de eerste hulporganisaties meteen goed in op een online aanwezigheid. Met die strategische zet zorgden ze ervoor dat de kosten voor drukwerk volledig wegvielen. Zo bleef er een mooi budget over om te investeren in een degelijke website!

Welke rol speelt Conversal in jullie online aanwezigheid?

“In 1995, toen ik voorzitter werd van de Internationale organisatie voor Spina Bifida, heb ik meteen actie ondernomen door het fysieke dagblad af te schaffen en alles te investeren in een degelijke website. Internet is veel bereikbaarder dan een fysiek blad.

Wij vertegenwoordigen een minderheidsgroep die over de hele wereld verspreid is. Het internet is de beste manier om al die mensen te bereiken. Daarom is die website dan ook erg belangrijk.

Conversal beheert al onze websites. De ChildHelp website bestaat sinds 2005, maar de IF Global website bestond al eerder.

We hebben in al onze donorlanden een website en die zijn allemaal opgezet door Conversal. Dat zijn verschillende websites in Italië, Duitsland, Frankrijk, België en Nederland. Zij zorgen voor alle technische ondersteuning, maar de inhoud van de websites hebben we zelf voorzien.

Die websites hebben ons geen windeieren gelegd. Sterker nog: die websites hebben ons op de internationale kaart gezet!”

Wat is jullie visie op online marketing en sociale media

“Wij zijn een vzw die gedreven wordt door mensen die zelf betrokken zijn. Onze aandacht is tot nog toe vooral gegaan naar de projecten in het zuiden en onze werking daar. We hebben die online aanwezigheid lange tijd wat verwaarloosd. We zijn pas sinds augustus 2019 wat actiever online en dat is voor ons nog een leerproces.

We hebben nu een Facebook pagina en een Instagram profiel. Soms kopen we wel eens advertenties op Facebook en ik heb zelfs al enkele blogs gemaakt. Dat doe ik nu niet meer omdat dat erg arbeidsintensief is.

We hebben ook een website die we regelmatig updaten. Maar op gebied van online aanwezigheid is er zeker nog veel ruimte voor expansie.

Het is natuurlijk wel zo dat die social media aanwezigheid een ander publiek, een jonger publiek, kan aanspreken. Die bereiken we nu nog te weinig.”

Zo vertelt Pierre Mertens, voorzitter van Child-Help Internationaal wat Corona betekent voor hun doelgroep in ontwikkelingslanden.

Toekomstperspectief voor hulp in een veranderende wereld

Ontwikkelingshulp is een veranderend thema, want de toestand in de wereld verandert ook iedere dag. Crisissituaties zoals Covid-19 werpen roet in het eten voor ondernemers in België, maar hoe zit dat juist voor ontwikkelingshulp?

Hoe kijken jullie vooruit naar de komende weken, maanden, jaren?

“Wij plannen verder, maar we zijn wel beducht voor de lange termijn impact. Zoals ik al zei is de fundraising niet direct een groot probleem. Maar we verwachten bijvoorbeeld wel dat Oost Afrika een grote hongersnood tegemoet gaat. Dat, in combinatie met Covid-19, kan een erg grote invloed hebben. Je ziet ook dat verschillende andere grote Ngo’s Afrika verlaten. Het landschap verandert wel. We gaan dus stap voor stap moeten kijken hoe wij in een veranderend landschap kunnen werken.

We moeten constant de situatie herbekijken. Het grote voordeel is dat we in zeer nauw contact staan met onze doelgroep. We weten vanuit de eerste bron hoe de veranderende situatie invloed heeft op onze doelgroep. Maar we kunnen niet zomaar een vast, groot plan opstellen op dit moment, omdat alles beweegt.”

Jouw onderneming op de internationale kaart zetten?

Wil je jouw onderneming of VZW op de internationale kaart zetten. Daar maak je best snel werk van. Hoe sneller jouw website live gaat, hoe sneller je mensen over de hele wereld kan bereiken. Meertalige websites en zusterwebsites voor verschillende landen helpen je bij een brede online aanwezigheid!
Neem contact op met Conversal om jouw VZW op de kaart te zetten!