Hoe lang duurt het om een website te bouwen?

Dit is afhankelijk van een aantal factoren. Zo zal de grootte van het project, de complexiteit, de drukte, de deadline bepalend zijn voor de duur van ontwikkeling. Daarnaast zijn er nog een heleboel andere factoren die meespelen. Specifieke functionaliteiten spelen ook een grote rol bij de duur van programmatie. Hiermee worden o.a. meerdere talen en e-commerce functionaliteiten bedoeld. Bij kleinere projecten rekenen wij op een 3-4 weken, bij middelgrote zijn dit 4-6 weken en bij grotere projecten is dit 6+ weken. De website zal na deze programmatiefase je worden doorgestuurd om deze een eerste keer te bekijken. Meteen nadien zal je worden uitgenodigd voor een back-end meeting, waarin we stap voor stap je uitleggen hoe de website aanpasbaar is, alsook hoe je deze kan invullen en beheren.