Mobile Top Curve

Hoe creëer je een content strategie?

Een content marketingstrategie is een plan voor het opbouwen van een doelpubliek of community. Tot de elementen van de strategie voor content marketing behoren het vastleggen van doelen, (doelgroep) persona’s, een value proposition, een customer (buyer) journey map met kopersreizen en plannen voor het maken, promoten en analyseren (contentkalender) van hoe content marketingactiviteiten presteren.

Top Left Curve
Home Bottom Curve

Antwoord niet gevonden? Neem contact op!

  • Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.