fbpx

Ben ik eigenaar van mijn website?

Ondernemers die een website laten maken stellen ons regelmatig de vraag: “Ben ik nu de eigenaar van mijn website?

Het antwoord op die vraag is iets complexer dan een simpel ja-of-nee antwoord.

Omdat we weten dat deze vraag belangrijk is en dat het onderwerp speelt bij onze klanten, geven we je graag een uitgebreid en gedetailleerd antwoord.

Ben ik de eigenaar van de server waar mijn website op draait?

Doorgaans niet!

In de meeste gevallen zijn grote datacentra de eigenaar van webservers. Die servers worden dan geleased door jouw hosting provider. Als klant huur jij dus een deel van de webserver. Dat is bijvoorbeeld het geval als je cloud hosting (jouw webomgeving staat afgeschermd samen met die van andere klanten op één server) of managed hosting (zelfde als cloud hosting maar je hebt puur toegang tot jouw applicatie, niet tot de webomgeving) afneemt.

Zelfs als je voor dedicated hosting kiest (een server wordt enkel voor jou opgezet en beheerd, dus die wordt niet gedeeld met andere klanten) is de hosting provider nog steeds eigenaar van de server. Hij heeft namelijk de infrastructuur aangekocht en zorgt voor het onderhoud. Je kan ook zelf een webserver opzetten, waardoor je volledig eigenaar bent van de server. Dat is echter niet alleen zeer duur maar ook een technisch complexe onderneming. Om dit te realiseren moet jij zelf alle infrastructuur aanschaffen, instellen en 24/7 operationeel houden en monitoren.

Via Conversal Cloud bieden we de combinatie van cloud hosting met applicatie monitoring aan. Als agency zorgen we dus voor “the best of both worlds” waar uw website gehost wordt op betrouwbare cloud infrastructuur, maar wel ook wordt opgevolgd door ons webdevelopment team, die garanderen dat je site feilloos blijft werken.

In het uitzonderlijke geval dat er toch iets misloopt, dan wordt dit meteen opgepikt door onze monitors en kunnen we snel schakelen om het probleem te verhelpen.

Ben ik eigenaar van de serversoftware?

Nee!

Een webserver platform bestaat uit verschillende componenten die samen de systeemsoftware vormt die de server aanstuurt. De software die meestal gebruikt wordt voor deze componenten is open source software die dus voor iedereen beschikbaar is en waar jij bijgevolg geen eigendomsrecht over kunt hebben. Wij, als Conversal, hebben dus ook nooit het eigendomsrecht van de serversoftware.

Onze servers maken voornamelijk gebruik van het LAMP pakket, al zijn er variaties mogelijk op basis van het type website. LAMP staat voor Linux (het besturingssysteem van de server, zoals bv. Windows 10 het besturingssysteem kan zijn van jouw computer), Apache (de serveromgeving), MySQL (het managementsysteem voor de database) en PHP (de scripttaal waarmee de website kan communiceren met de server).

Deze 4 componenten, ongeacht van de keuze van bv. de scripttaal of het besturingssysteem, vormen samen de basis van de meeste servers.

Ben ik eigenaar van het CMS?

Nee!

Als we het hebben over het Content Management Systeem (CMS) zelf, dan is ook dit de eigendom van de originele maker(s). Ongeacht of het gaat over open source systemen, zoals WordPress waarvoor wij meestal kiezen als CMS, of betalende systemen: je zal daar nooit eigenaar van zijn, net zoals je geen eigenaar bent van Word of Excel als je het Office pakket aankoopt. Je bent vrij om het te gebruiken, maar de broncode van de software blijft ten alle tijde de intellectuele eigendom van de maker. Jij ontvangt enkel een (tijdelijke) licentie om de software te mogen gebruiken.

De enige manier om eigenaar te zijn van een CMS is als je zelf alle broncode schrijft en dus zelf een CMS bouwt. Aangezien Conversal hoofdzakelijk WordPress websites maakt en 100% gelooft in de veelzijdigheid en duurzaamheid van dit systeem bouwen wij al onze websites op met dit CMS aan de basis. Jij bent dus, net zoals wij, geen eigenaar van het CMS.

Ben ik eigenaar van mijn database?

Niet van de software, gedeeltelijk van de inhoud

Voor de database software, zoals Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, … geldt hetzelfde principe als voor alle andere software die we tot nu toe besproken hebben. Je bent niet de eigenaar van de software en beschikt enkel over een licentie om die te mogen gebruiken.

Je bent wel eigenaar van de inhoud van jouw database, als je die inhoud maar zelf gemaakt hebt. Een database bevat namelijk niet alleen de inhoud van pagina’s of blogartikels die je zelf hebt geschreven. Het bevat ook tekst of zelfs code die nodig is voor de werking van de website. Of bepaalde licentiecodes die nodig zijn voor plugins en die misschien op naam van de websitebouwer staan.

Dat betekent daarom niet dat je jouw website niet kan laten migreren naar een andere omgeving achteraf. Het betekent gewoon dat je niet ‘eigenaar’ bent van de gegevens. Je kan dus niet beslissen om licentiecodes te gaan gebruiken op andere websites of orderdetails van een bestelling te gaan delen op het internet, puur omdat die in jouw database staan. Hiervoor gelden nog steeds de afspraken binnen een contract (tussen jou en de websitebouwer maar ook bv. tussen de websitebouwer en de maker van een plugin) en de wetgeving rond intellectuele eigendom.

Dit is bij Conversal niet anders: al jouw intellectuele eigendom die je in de database zet is en blijft van jou. Je kan ook ten allen tijde een export van die data aanvragen.

Ben ik eigenaar van de broncode?

Normaal gezien niet!

Naast alle code voor de software die de server doet draaien, heb je ook de code van de website zelf. Zelfs als je met een CMS aan de slag gaat en dat als basis gebruikt, ga je nog extra code nodig hebben voor bijvoorbeeld een eigen stijl of extra functionaliteiten. Als je een bestaand thema gebruikt of een plugin installeert, dan is er een originele ontwikkelaar die de broncode heeft geschreven en daar dus ook de intellectuele eigendom over bezit.

Als je bepaalde specifieke vereisten hebt waarvoor geen plugin bestaat, of als je een compleet uniek design wenst, dan kan de keuze gemaakt worden om dit gedeeltelijk (gebaseerd op bestaande frameworks) of volledig van nul te programmeren. In de meeste gevallen gaat de websitebouwer de eigenaar blijven van die code aangezien het zijn/haar intellectuele eigendom is, tenzij dit specifiek anders werd overeengekomen in het contract.

Bij Conversal geven we je de keuze tussen modulair opgebouwde templates die we aanpassen volgens jouw wensen, of een volledig ontwerp op maat. Daarnaast werken we met de meest populaire en duurzame plugins die we zelf uitvoerig getest hebben en waarvan we weten dat die nog een hele tijd ondersteund zullen worden. Als blijkt dat die niet voldoen aan de verwachtingen of vereisten gaan we zelf de functionaliteit programmeren of zelfs een eigen plugin maken.

Als je jouw website via ons laat ontwerpen en bouwen zijn wij dus initieel eigenaar van de bepaalde stukken code, omdat we deze zelf hebben geschreven, maar bijvoorbeeld niet van de bronstructuur omdat deze van het CMS systeem is, en dus in ons geval van WordPress.

Wanneer we gebruik maken van voorgedefinieerde templates of plugins blijft de broncode eigendom van de initiële maker. Wij kopen dan een licentie aan die jou gebruiksrecht geeft, maar geen eigendomsrecht.

Ben ik eigenaar van het grafische ontwerp van mijn website?

Ja, bij ons wel indien we voor jouw website een ontwerp op maat voorzien

De combinatie van lay-out en de grafische aspecten waaruit jouw website is opgebouwd, zoals kleuren, afbeeldingen, lettertypes, video’s en tekst, vormen samen het design van jouw site. Je zou dan ook niet graag hebben dat een concurrent diezelfde stijl gebruikt op zijn/haar website. Wanneer je een webdesign op maat vraagt bij Conversal ben je automatisch eigenaar van het afgewerkte resultaat. We kunnen dit dus niet zomaar voor een andere website gaan gebruiken. Als je kiest voor een template oplossing blijft de originele designer of aanbieder eigenaar van de template. Je mag die in dat geval enkel gebruiken voor jouw website volgens de richtlijnen gedefinieerd in de overeenkomst.

Let wel dat je eigenaar bent van de specifieke combinatie van de verschillende elementen die samen het design vormen, en niet van die individuele elementen. Als er bijvoorbeeld een lettertype of een afbeelding wordt gebruikt, dan ga jij die mogen gebruiken op jouw website maar ben je daarom niet de eigenaar van die elementen op zich.

Het design is, bij een website gebaseerd op een bestaand ontwerp, niet jouw eigendom, maar je hebt wel het recht om die te gebruiken en blijven te gebruiken binnen de beperkingen van de licentie.

Ben ik de eigenaar van de teksten op mijn website?

Ja!

Alle teksten die je zelf hebt geschreven zijn sowieso jouw eigendom volgens het auteursrecht. Als één van jouw werknemers de teksten heeft geschreven (of herschreven), dan hangt dit af van de arbeidsovereenkomst. Maar meestal wordt hierin opgenomen dat ze alle intellectuele eigendom die gemaakt wordt in opdracht van de werkgever afstaan aan hem/haar.

Laat je inhoud schrijven door een werknemer, freelancer of onafhankelijke partij, dan kom je meestal met hen overeen dat ze de intellectuele eigendom van de content aan jou overdragen. Bij Conversal is dit steeds het geval. Dus als je jouw teksten laat schrijven door ons online marketing team, ben je zeker de eigenaar!

Belangrijk om te weten is dat jouw eigenaarschap enkel beperkt is tot die teksten. Staat er bijvoorbeeld een artikel over jou of jouw bedrijf in de krant en zet je dit artikel op jouw website, dan ben je daar niet de eigenaar van en kan je daar zelfs voor aangeklaagd worden als je geen goede bronvermelding hebt voorzien. Heb je een forum of kunnen klanten reviews achterlaten? Dan zijn en blijven zij de rechtmatige eigenaars van die teksten. Je kan wel in de policy van jouw website opnemen dat jij deze teksten mag gebruiken, bv. op sociale media.

Wees steeds op je hoede dat je niet zomaar teksten van het internet plukt, de originele eigenaar kan via tools zoals Copyscape makkelijk gaan achterhalen waar zijn teksten nog gebruikt zijn, en jou zodoende aanklagen als jij een inbreuk pleegt op zijn auteursrecht.

Ben ik de eigenaar van beeldmateriaal op mijn website?

Misschien!

Je bent eigenaar van de foto’s die jij of je één van je werknemers zelf hebben genomen, er opnieuw van uitgaande dat de werknemer deze intellectuele eigendom volgens de arbeidsovereenkomst aan jou afstaat.

Sta je zelf op de foto maar is die foto genomen door een fotograaf van bv. de lokale krant, dan ben jij niet de eigenaar van die foto. Je kan wel beroep doen op jouw portretrecht en weigeren dat die foto gebruikt wordt, of je kan toestemming vragen (best schriftelijk) aan de fotograaf of je die foto mag gebruiken op jouw website. Hetzelfde geldt voor een tv-fragment bij de lokale omroep, ook al gaat het enkel en alleen over jouw bedrijf.

Let hier dus heel goed mee op, en al zeker met afbeeldingen die je vindt op het internet, bv. via Google. Je mag deze niet zomaar gebruiken op jouw website of andere digitale kanalen. Sommige bedrijven, zeker persagentschappen, doen hier zeer frequente en gerichte zoekacties naar en kunnen compensaties eisen voor het gebruik van beelden of teksten zonder toelating.

Voor de foto’s die een onafhankelijke fotograaf maakt voor jouw onderneming geldt doorgaans dat jij de eigenaar wordt van de afgewerkte foto’s, of toch een onbeperkt gebruiksrecht krijgt. We raden aan dat je een bewijs van de overdracht van eigendom in het archief bewaart.

De afbeeldingen die op jouw website gebruikt worden bestaan vaak niet alleen uit foto’s. Ook grafische elementen zoals jouw logo of iconen vallen hieronder. Een logo werd waarschijnlijk in opdracht van jou gemaakt en vaak wordt het finale design jouw eigendom, zoals ook bij Conversal het geval is. Voor de iconen geldt meestal dat je die mag gebruiken op jouw website, maar dat je er niet de eigenaar van bent.

Ben ik eigenaar van mijn domeinnaam?

Ja… en nee!

Dit is vaak iets wat mensen verrast, maar nee, je bent op papier niet de eigenaar van een domeinnaam. Ook al staat er ‘eigenaar’ in jouw account en betaal je elk jaar mooi de gevraagde som, toch ben je niet de echte eigenaar. Een domeinnaam huur of lease je voor een bepaalde periode, meestal een jaar met jaarlijkse vernieuwing. Maar stop je na dat jaar met betalen, dan komt de domeinnaam terug op de markt en is iedereen vrij om die te kopen.

Je gaat in feite een contract aan met de registrar die jou het exclusieve recht verleent om de domeinnaam te gebruiken. Vergelijk het met jouw telefoonnummer: als je jouw abonnement blijft betalen is dat jouw nummer, maar als dat stopt wordt jouw nummer na een tijdje weer vrijgegeven en kan die toegewezen worden aan een nieuwe eigenaar.

Wij zijn zelf dus ook nooit de eigenaar van een domeinaam. Bij Conversal zetten wij altijd de persoon die het registeert, de klant in ons geval, als domeinhouder en wij zetten onszelf als technisch contactpersoon, moest er iets mis lopen kunnen wij jullie de support bieden die nodig is.

Wil je dus jouw domeinnaam wegverhuizen bij ons, dan zal je dit, zelfs zonder onze tussenkomst, steeds kunnen doen.

Jouw website of niet: de legale kant van website eigendom

We moeten vaststellen dat er een heleboel zaken zijn waarvan je eigenlijk niet zelf de eigenaar bent.

Zo bent je nooit helemaal eigenaar van volgende zaken:

  • Web server platform
  • Server software
  • CMS
  • Database software
  • Programmeertalen waarmee jouw website gebouwd is

Maar op zich is dat niet erg. Voor de meeste zaken heb je namelijk wel een gebruikslicentie en het recht om de software e.d. te gebruiken voor jouw website, wat meer dan voldoende is.

Belangrijk is dat de unieke content die jij creëert, zoals blogartikels, foto’s, teksten, … in jouw bezit zijn en blijven. Die content heeft jou waarschijnlijk veel tijd en moeite gekost en zal jou ook onderscheiden van jouw concurrent. Het is in jouw voordeel om zoveel mogelijk content van jouw website zelf te bezitten, zij het via het inschakelen van copywriters of fotografen.

Deze onderdelen van jouw website zijn in principe makkelijker in eigen handen te houden:

  • Grafisch ontwerp
  • Logo ontwerp
  • Fotografie, afbeeldingen en illustraties
  • Tekstuele inhoud

Bij Conversal ben je zeker dat wat van jou is en wat van jou hoort te zijn, ook van jou blijft.

Hou zoveel mogelijk de touwtjes in handen

Het is dus interessant om de delen van je website die je kunt beheren, ook effectief als eigendom te hebben. Bij Conversal scheppen we graag duidelijkheid en zorgen we ervoor dat onze klanten eigenaar zijn van de onderdelen waar het interessant is om dat eigendomsrecht te bezitten.

Wil jij ook een website met een op maat gemaakt ontwerp, marketingmateriaal en unieke content? Neem dan zeker contact met ons op.

533