Heeft jouw webshop ook klanten in andere Europese lidstaten? Weet dan dat sinds 1 juli nieuwe BTW-regels voor e-commerce zijn ingegaan. De EU heeft de regelgeving voor verkopen op afstand gelijkgeschakeld en dat kan ook een invloed hebben op jouw webshop.

Daarnaast wordt ook de BTW-regeling voor (kleine) aankopen van buiten de EU verstrengd. Zo wordt de concurrentie met goedkope (vaak Chinese) webshops aangepakt. En dat is goed nieuws voor onze eigen online verkopen.

Wat houden de nieuwe BTW-regels voor e-commmerce precies in?
Jens, onze expert webshops, legt het graag voor je uit.

Waarom nieuwe BTW-regels voor e-commerce?

Tot vandaag waren er grote verschillen in BTW-regelingen voor webshops die goederen verkochten aan particulieren in een ander EU-land. Er bestond een omzetdrempel tussen 35 000 en 100 000 EUR, per EU lidstaat.

Die drempel was in elk land verschillend, wat zorgde voor ongelijke concurrentie. Bovendien konden webshops zich gaan vestigen in landen met een fiscaal interessant regime terwijl de Europese Unie vooral een uniforme regeling voor elke ondernemer wil.

Overschreed je die omzetdrempel wel, dan kwam je in een complexe situatie terecht. Je moest immers BTW aanrekenen volgens het geldende tarief van de lidstaat waar je klant zich bevindt. En bovendien moest je dan ook een apart BTW-nummer aanvragen in dat land om de aangifte te kunnen doen.

Dat leidde tot heel wat fouten (en ook fraude). En omdat e-commerce enorm in de lift zit werden die omzetdrempels steeds vaker overschreden. Daardoor werd het administratieve proces voor het aanvragen van BTW-nummers en het indienen van BTW-aangiftes erg zwaar.

nieuwe BTW-regels voor e-commerce webshop

 

Daarnaast waren online aankopen van buiten de EU vrijgesteld van invoer-BTW zolang de waarde van het product onder de 22 EUR bleef. Daar konden goedkope niet-Europese webshops handig van profiteren, want zo kregen ze een concurrentievoordeel ten opzichte van lokale handelaars.

Een ongelijkheid in concurrentie en een veel te complexe BTW-structuur hebben ertoe geleid dat de Europese Unie op 1 juli een vereenvoudigd systeem heeft ingevoerd waar we graag dieper op ingaan.

Wat zijn de nieuwe BTW-regels voor e-commerce?

De omzetdrempels die tot en met 30 juni 2021 geldig waren en die per lidstaat verschilden van 35.000 euro tot 100.000 euro, zijn sinds 1 juli dit jaar verdwenen. Vanaf nu geldt voor iedere lidstaat dezelfde drempel: 10.000 euro.

Dat wil natuurlijk zeggen dat dit bedrag sneller overschreden wordt, maar gelukkig heeft de EU ook een vereenvoudigde BTW-aangifte ingevoerd zodat je niet langer in elk land afzonderlijk een BTW-nummer moet aanvragen en een aangifte moet doen.

Je zal voor je webshop dus sneller rekening moeten houden met het geldende BTW-tarief voor de lidstaat van je klant, maar er is nu wel een one-stop-shop voor de BTW aangifte van al je leveringen in de hele EU. En dat is een flinke vereenvoudiging door de nieuwe BTW-regels voor e-commerce.

OSS en IOSS BTW-regeling

Naast de vereenvoudigde one-stop-shop (OSS) aangifte bestaat er sinds 1 juli ook de mogelijkheid om gebruik te maken van een import-one-stop-shop (IOSS)-systeem voor ‘kleine pakjes’ met een maximum bedrag van max 150 EUR die in de EU worden ingevoerd voor particulieren. Is de prijs meer dan 150 euro dan geldt de gewone OSS regeling.

Met dit IOSS systeem kan de verkoper het lokale BTW-systeem van de klant aanrekenen en alle aangiftes voor de hele EU doen. Hij moet zich dan wel registreren in een EU-lidstaat naar keuze. Het IOSS systeem is niet verplicht, maar doet de verkoper dit niet dan zal de klant bij levering de BTW cash betalen aan de bezorger.

Trouwens, sinds 1 juli dit jaar zijn ook alle zendingen van buiten de EU BTW-plichtig. Tot nu toe waren pakketjes van minder dan 22 euro vrijgesteld en dat zorgde voor een groot concurrentienadeel met onze eigen Europese webshops.

Unieregeling BTW

De gecentraliseerde BTW-aangifte (OSS) gebeurt op kwartaalbasis en moet uiterlijk op het einde van de maand volgend op het kwartaal worden ingediend via het Intervat portaal. De deadline ligt dus iets verder dan bij de gewone Belgische BTW-aangifte.

Wie deze unieregeling voor BTW gebruikt hoeft ook niet langer aan de facturatieverplichting te voldoen. Je mag daarbij nog wel facturen uitreiken, maar de manier om dit te doen wordt wel eenvoudiger:

  • Moet niet langer worden opgesteld volgens de facturatieregels die gelden in het EU-land van aankomst, m.a.w. het land van je klant
  • De facturatieregels van het land van de verkoper, of toch de lidstaat waar de verkoper geregistreerd is voor het OSS-regime, zijn van toepassing
  • Voor een Belgische webshop zijn het dus de verplichte factuurvermeldingen die de Belgisch BTW-regelgeving oplegt, die moeten worden gebruikt
  • Er moet echter wel steeds vermeld worden in welke lidstaat de verkoop op afstand plaatsvindt en welk BTW-tarief van toepassing is

Webshop laten maken

Hoe je webshop aanpassen naar de nieuwe BTW-regels voor e-commerce?

Heb je nu al buitenlandse klanten of plan je binnenkort te starten met verkopen op afstand? Dan ben je best goed voorbereid op de nieuwe OSS BTW-aangifte. Zo kan je beter de gevolgen voor jouw webshop inschatten. Want door het verlagen van de omzetdrempels zou het goed kunnen dat je vanaf nu ook buitenlandse BTW moet gaan afdragen.

Kijk dus zeker na of je omzet in een andere EU-lidstaat al dan niet over de 10.000 euro gaat. Is dat het geval, dan kan je je nu al registeren voor de One Stop Shop. Haalde je al een hoge omzet in een andere EU-lidstaat en heb je daar een BTW-nummer uit het verleden om een lokale aangifte te doen, dan mag je die blijven gebruiken. In dat geval is registratie niet nodig.

Vraag advies aan een boekhouder

Neem ook contact op met je boekhouder. Je boekhoudpakket moet namelijk andere BTW-tarieven kunnen verwerken dan enkel de Belgische. Het is trouwens zinvol om na te gaan of je producten in een andere lidstaat niet kunnen genieten van een verlaagd BTW-tarief. De lokale overheden kunnen je die informatie zeker bezorgen.

Let wel: als de stock van je webshop zich in een andere lidstaat bevindt en je verkoopt aan klanten in die lidstaat, dan is een lokale BTW-aangifte altijd verplicht! En de aanvraag van een BTW-nummer dus ook. In dat geval zijn de nieuwe BTW regels voor e-commerce waarschijnlijk niet van toepassing op jou.

Technische aanpassingen aan je webshop

Je wil natuurlijk dat je klant de juiste prijs te zien krijgt wanneer hij je webshop bezoekt. Komen je klanten (ook) uit het buitenland dan kan die prijs verschillen naargelang het geldende BTW-tarief. De getoonde prijs hangt dus af van het land van de bezoeker, een technische aanpassing waar Conversal je graag bij helpt. Neem zeker even contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Kies je er bijvoorbeeld voor om enkel de Belgische BTW op jouw website te tonen en komt je klant uit een lidstaat met een hoger BTW-tarief, dan zal die uiteindelijk ook meer betalen dan de aangegeven prijs. Let erop wanneer je begint met verkopen op afstand.

Webshop op maat laten maken?

Conversal is dé specalist voor een professionele webshop op maat. Contacteer ons vandaag nog voor de mogelijkheden!