De Digital Services Act (DSA) en Digital Markets Act (DMA) vormen een samenhangend geheel van regels die in de hele Europese Unie (EU) van toepassing zijn. Deze regelgeving heeft als voornaamste doelstellingen het creëren van een veiligere digitale omgeving waarin de fundamentele rechten van gebruikers worden gewaarborgd, evenals het creëren van een gelijk speelveld voor bedrijven om innovatie, groei en concurrentievermogen te stimuleren, zowel binnen de Europese interne markt als wereldwijd.

De impact op digitale diensten en platforms

Digitale diensten omvatten een breed scala aan onlinediensten, variërend van eenvoudige websites tot internetinfrastructuurdiensten en online platforms. De DSA richt zich voornamelijk op online tussenpersonen en platforms zoals online marktplaatsen, sociale netwerken, platforms voor het delen van inhoud, app stores en online reis- en accommodatieplatforms. Aan de andere kant voert de DMA regels in voor poortwachter-onlineplatforms, belangrijke digitale platforms die een systemische rol spelen op de interne markt en fungeren als knelpunt tussen bedrijven en consumenten.

 

De noodzaak van de DSA en DMA

De behoefte aan de DSA en DMA komt voort uit de vele manieren waarop digitale diensten ons leven beïnvloeden. Hoewel ze talloze voordelen bieden, kunnen ze ook worden misbruikt voor de verspreiding van desinformatie en illegale handel. Bepaalde grote platforms zijn in de digitale economie poortwachters geworden, die belangrijke ecosystemen beheersen en soms oneerlijke voorwaarden creëren voor bedrijven, waardoor de keuze van de consument beperkt wordt.

Een modern rechtskader voor een veilige en eerlijke digitale wereld

Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft de EU een modern rechtskader aangenomen dat online veiligheid waarborgt, grondrechten beschermt en een eerlijke en open omgeving voor online platforms handhaaft. De DSA en de DMA werden goedgekeurd door de Raad van de EU, ondertekend door de voorzitters van beide instellingen en bekendgemaakt in het Publicatieblad. De DSA is op 16 november 2022 in werking getreden en zal vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn. De DMA is op 1 november 2022 in werking getreden en ondernemingen moeten vóór 6 september 2023 gebruikersinformatie verstrekken aan de Commissie met het oog op de aanwijzing van een gatekeeper.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Digital Services Act (DSA) en Digital Markets Act (DMA) kun je terecht op de website van de Europese Commissie.

Steven De Wolf
Senior Digital Architect

“Op zoek naar een sterke partner om jouw digitale ambities te boosten? Wij denken graag met je mee!”

Zin om de handen in elkaar te slaan?