fbpx

Algemene voorwaarden winactie

Wedstrijdreglement facebookactie ‘Win een professionele drone video’ (19  januari 2022 tot en met 2 februari 2022)

1. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Conversal met ondernemingsnummer 0848.529.769, gevestigd te Boekhoutstraat 121, 1790 Affligem. Deze wedstrijd wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door Facebook en is ook niet verbonden met de organisatie Facebook. Door deelname aan deze wedstrijd doet de deelnemer onherroepelijk afstand van alle vorderingen ten opzichte van Facebook.
2. De informatie die door de deelnemers wordt verschaft, is bestemd voor Conversal, en niet voor Facebook.
3. De deelname aan deze wedstrijd is gratis.
4. Door deel te nemen aan de Facebookactie geven deelnemers aan akkoord te gaan met de voorwaarden van dit reglement.
5. Enkel ondernemers met een geldig BTW nummer of diegenen die een bedrijf vertegenwoordigen, in welke rechtsvorm dan ook, kunnen deelnemen aan de winactie.
6. Medewerkers van Conversal zijn niet uitgesloten van deelname maar maken geen kans op het prijzenpakket.
7. Conversal behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan de Facebookactie te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien deze deelnemer op enige wijze in strijd handelt met dit reglement of anderszins onrechtmatig handelt jegens Conversal.
8. Deelnemers moeten in België wonen.
9. De winnaar ontvangt een prijs zoals gecommuniceerd op de wedstrijdpagina met name een gratis professionele drone video, ter waarde van €525.
10. De te winnen prijs van de actie zal worden vermeld op de Facebookpagina van Conversal en via mail.
11. De prijswinnaar wordt gekozen op basis van 3 criteria: Het liken van de Facebookpagina van Conversal, het aangeven waarom hij/zij de te winnen video zou gebruiken voor de uitwerking van een origineel idee én het winnen van de loting. Nadien communiceert Conversal naar deze persoon en reikt het de prijs uit aan de winnaar.
12. De wedstrijd op Facebook loopt van 19 januari 2022 tot en met 2 februari 2022. Op 3 februari wordt de winnaar gekozen.
13. De winnaar wordt per e-mail of telefoon verwittigd en er wordt een datum afgesproken wanneer de prijzen in ontvangst genomen zullen worden.
14. Conversal en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen.
15. Conversal en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen of personen, als gevolg van gebruik van de uitgereikte prijzen. Reacties die als kwetsend opgevat kunnen worden, worden meteen verwijderd.
16. Conversal behoudt zich het recht voor om de actie of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien, naar mening van Conversal, de omstandigheden dit vereisen. Conversal kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Conversal.
17. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden opgeslagen door Conversal en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing.
18. Door deelname verlenen de prijswinnaars toestemming aan Conversal om hun namen te gebruiken voor het publiekelijk bekendmaken van de winnaars.

533