Basisschool Park

Elk kind is uniek op basisschool Park in Aalst. De school biedt kleuter- en lager onderwijs aan en vormt kinderen tot wereldburgers met de nodige sociale en cognitieve bagage. Basisschool Park is een school van beheersbare grootte die behoort tot het gemeenschapsonderwijs. Ze zijn een kei in opvoeden.

En voor hun digitale groei kwamen ze naar ons!

De opdracht

De website van basisschool Park hebben wij gemaakt. Een school moet vaak en met veel actoren communiceren. Daarom voorzagen we een prominente plaats voor nieuwsberichten op deze website.

Ook werden bestaande online platformen zoals Schoolware en Smartschool in de website geïntegreerd. Zo vinden alle bezoekers en gebruikers makkelijk hun weg op de site van de basisschool.

Wat we deden