Left Floating Right Floating
Mobile Top Curve

Wat is GDPR

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. Het is de Engelse naam van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze regelt de privacy van Europese staatsburgers. Een deel van de regels vinden we al terug in de Belgische privacywetgeving. De GDPR is echter strenger en kan een grote impact hebben op de bedrijfsvoering en het contact met klanten.

De verordening geldt wereldwijd voor alle organisaties en ondernemingen die persoonlijke gegevens van Europeanen bijhouden en verwerken. Het speelt geen rol of die EU-burgers een bepaalde dienst of een product hebben gekocht of gebruiken. Zelfs sollicitanten of personeelsleden vallen eronder. Ook doet het niet ter zake of het bedrijf binnen of buiten Europa is gevestigd.

Wat is GDPR en wat doet ze?

Officieel regelt de GDPR de ‘bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens’. In de praktijk betekent dit dat ondernemingen en organisaties de privacy van consumenten op diverse manieren moeten respecteren. Databescherming is vanaf nu een fundamenteel recht voor alle EU-burgers.

Idea Top Curve
Idea Bottom Curve

Wil je boetes vermijden voor het niet naleven van de GDPR?

Wij zorgen ervoor dat jouw website aan alle eisen voldoet!

Contacteer ons

Enkele van de eisen die de GDPR aan bedrijven en organisaties stelt:

  1. Je moet ‘passende organisatorische en technische maatregelen’ nemen. Die kunnen te maken hebben met administratie maar mogelijk ook jouw website.
  2. Verzamelt en verwerkt jouw bedrijf of instelling persoonsgegevens op grote schaal, moet je wellicht een Functionaris Gegevensbescherming aanstellen.
  3. Burgers moeten gemakkelijk inzage kunnen krijgen in de data die je over ze verzamelt en om verwijdering kunnen vragen. Ook dit vraagt meestal aanpassingen.

Bij het verzamelen van persoonsgegevens moet je denken aan alles wat verbonden kan worden aan een individu, zoals de naam, een foto, e-mailadres, IP-adres, een telefoonnummer, maar ook bankrekeningnummers, medische gegevens, posts op sociale media en meer.  Je moet hem of haar op de hoogte brengen dat je deze gegevens verwerkt en ze op verzoek verwijderen of overdragen.  Ook gelden er regels voor het informeren van de personen van wie je gegevens bijhoudt.

Boetes voor niet naleven GDPR

De GDPR is aangenomen door het Europees Parlement en al van kracht sinds mei 2016. Bedrijven en organisaties hebben echter tot 25 mei 2018 de tijd gekregen om hun bedrijfsvoering op de nieuwe regels af te stemmen. Vanaf die datum moet iedereen de richtlijnen in de verordening volgen. Wie dat niet doet, riskeert een boete: maximaal 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet. Het hoogste bedrag geldt. Een goede voorbereiding is dan ook belangrijk.

Top Left Curve
Home Curve

Bespreek jouw project

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Vul vrijblijvend het formulier in en we nemen snel contact op.

  • Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.