Left Floating Right Floating
Mobile Top Curve

GDPR in België

GDPR in België: waar moet je op letten?

De invoering van de GDPR in België heeft onvermijdelijk gevolgen voor de bedrijfsvoering en de klantencontacten van ondernemingen en organisaties. Vanaf 25 mei 2018 moeten ze allemaal voldoen aan deze nieuwe privacywetgeving. Toch blijkt dat veel Belgische bedrijven niet of onvoldoende op de hoogte zijn.

De General Data Protection Regulation (GDPR) heet in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Beide begrippen worden door elkaar gebruikt, maar het gaat om dezelfde verordening, vastgesteld door de EU. Het doel is de persoonsgegevens van Europese staatsburgers beter te beschermen.

GDPR in België nog onbekend

België kende al de nodige wetgeving om de privacy te waarborgen. De GDPR trekt de regels gelijk voor Europa en past ze aan de moderne tijd aan. Voor bedrijven die in andere EU-landen zaken doen is de eenmaking een vereenvoudiging, omdat de regels nu gelijk zijn. Maar ook wie alleen binnen België handelt of contacten met klanten heeft, moet er rekening mee houden.

Toch blijkt er volgens onderzoek, gepubliceerd in februari 2018, nog grote onduidelijkheid te zijn. Veel bedrijven hebben zich nog niet of nauwelijks voorbereid, of denken onterecht dat hun onderneming niet valt onder de GDPR. En wie vanaf 25 mei 2018 niet aan de regels voldoet, neemt een groot risico. Op het niet naleven van de GDPR staat een boete van maximaal 4% van de jaarinkomsten of 20 miljoen euro.

Idea Top Curve
Idea Bottom Curve

Wil jij alle risico’s vermijden rond de GDPR?

Informeer je goed en laat ook jouw website aanpassen. Wij zijn graag jouw consultant naar GDPR-compliancy!

Contacteer ons

GDPR in kernpunten

Heb je een onderneming of leid je een organisatie in België, dan dien je het volgende te weten:

  1. De GDPR geldt voor alle ondernemingen en organisaties die gevestigd zijn in de EU.
  2. De GDPR geldt ook voor niet-Europese bedrijven die gegevens van EU-burgers bijhouden.
  3. Je bent verplicht om maatregelen te nemen tegen datalekken en procedures in te stellen, mochten zich datalekken voordoen. Een datalek moet binnen 72 uur worden gemeld.
  4. Je moet procedures instellen voor verzamelen en opslag van persoonsgegevens. Zo moet je personen hiervoor toestemming vragen.
  5. De personen van wie je informatie bijhoudt, hebben het recht om gegevens te laten verwijderen of over te laten dragen.
  6. Verzamel je op grote schaal persoonsgegevens, dient u een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen.
Top Left Curve
Home Curve

Bespreek jouw project

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Vul vrijblijvend het formulier in en we nemen snel contact op.

  • Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.