Ontdek ons traject naar GDPR-Compliancy!

De afgelopen maanden hebben wij ons verdiept in de GDPR-wetgeving waarna we samen met onze advocaat een gepersonaliseerd traject hebben uitgewerkt die uw firma op weg zet richting GDPR Compliancy!

Interesse? Vul onderstaand formulier in en ontvang gratis een vrijblijvend voorstel waarin we ons GDPR-traject toelichten!

GDPR checklist

GDPR-checklist: zo bereidt u zich voor op de privacyregels

Gebruik de GDPR-checklist om u voor te bereiden op de nieuwe privacywetgeving. De General Data Protection Regulation (GDPR) regelt het bijhouden en verwerken van persoonlijke gegevens van EU-burgers door bedrijven en organisaties. Vanaf 25 mei 2018 heeft iedereen ermee te maken. Ondernemers die de regels niet navolgen, riskeren stevige boetes. De GDPR staat ook bekend als  de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

GDPR-checklist

De GDPR-checklist is gebaseerd op het stappenplan van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De punten zijn geschreven vanuit de invalshoek van bedrijven, maar zijn ook toepasselijk op non-profit organisaties.

Informeer uw staf

Informeer belangrijke medewerkers over de veranderingen die de GDPR teweegbrengt voor uw onderneming.

Breng uw werkwijze in kaart

Welke persoonsgegevens houdt u bij? Waar komen ze vandaan en met wie deelt u ze? Een informatie-audit organiseren kan nodig zijn.

Evalueer uw privacyverklaring

Pas de privacyverklaring aan voor zover de GDPR dit noodzakelijk maakt.

Wat kan de betrokkene nu?

Check of de personen van wie u nu gegevens hebt, deze kunnen inkijken, verbeteren of verwijderen. Kunnen ze direct marketing, geautomatiseerde besluitvorming en profilering en gegevensoverdracht weigeren? De huidige privacywet regelt dit overigens al voor een groot deel.

Gegevens inkijken binnen 30 dagen

Nu hebben betrokkenen het recht om binnen 45 dagen hun gegevens in te zien. Dit wordt 30 dagen. Ook moet u de gebruiker informeren over de bewaartermijn en indien gevraagd informatie verbeteren.

Wettelijke grondslag

De betrokkene krijgt een sterker recht om zijn gegevens te laten verwijderen. De wettelijke grondslag hiervoor moet worden opgenomen in de privacyverklaring en verduidelijkt bij een verzoek tot inzage.

Vraag toestemming

U moet als ondernemer kunnen bewijzen dat betrokkenen u expliciet toestemming gaven voor het bijhouden van persoonsgegevens. Dit moet door een handeling gebeuren, niet door een vooraf aangevinkt vakje.

Kinderen

Verzamelt u gegevens van kinderen, is hiervoor de toestemming van een ouder of voogd nodig. De privacyverklaring moet ook voor minderjarigen begrijpelijk zijn.

Melden van een datalek

Ontwikkel procedures om een datalek binnen 72 uur te kunnen melden bij de Privacycommissie. Kijk ook of en wanneer u de gebruikers moet waarschuwen.

PBD en PIA

Privacy by Design (PBD) en Privacy Impact Assessment (PIA) zijn belangrijke concepten die u in

de werking van uw bedrijf kan implementeren. PDB gaat om het inbouwen van privacy in systemen, PIA analyseert de impact van systemen.

Functionaris Gegevensbescherming

Verwerkt u op zeer grote schaal privégegevens, kan het nodig zijn om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen.

Gegevens uit het buitenland

Welke autoriteiten houden toezicht houden over uw activiteiten in het buitenland? Informeer u hierover. Beslissend is waar de belangrijkste beslissingen worden genomen over de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerkers en onderaannemers

Ook de verwerkers en onderaannemers met wie u bestaande contracten hebt, vallen straks onder de GDPR. Evalueer de afspraken en wijzig ze waar nodig.

Hebt u nog vragen over de GDPR-checklist, laat het dan weten!

Interesse in onze GDPR checklist? Neem dan contact op met ons.

Ontvang uw offerte voor ons GDPR-Traject

Contacteer ons en ontvang een vrijblijvend voorstel waarin ons GDPR-traject exact staat beschreven. 
U kan vervolgens makkelijk digitaal intekenen waarna we u snel in onze planning opnemen.

  • 053 222 333
  1. Voornaam*
  2. Familienaam
  3. E-Mail*
  4. Telefoon*
  5. Bedrijf
  6. Bericht*
  7. Wij respecteren uw privacy. Uw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.
    U ontvangt een vrijblijvende offerte zonder verdere verplichtingen na het invullen van dit formulier.

Laatste tweets van @Conversal