Mobile Top Curve

Zijn er nog kosten na het opleveren van mijn website?

De enige vaste, periodieke kosten zijn voor het hostingpakket, eventueel de domeinnaam en mailboxen. Indien jullie na oplevering nog een structurele wijziging wensen op jouw website die buiten de overeengekomen offerte valt of niet overeenkomt met het goedgekeurde ontwerp, zal dit in regie gebeuren. Wij bezorgen jullie steeds eerst een inschatting van het nodige werk en vragen expliciet om jouw goedkeuring. Na jouw goedkeuring, worden de gewenste wijzigingen uitgevoerd.

Top Left Curve
Home Bottom Curve

Antwoord niet gevonden? Neem contact op!

  • Wij respecteren jouw privacy. Jouw gegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.